REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BAJKA-ZACHECAJKA.PL

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, Serwis, platforma oline – te pojęcia są w niniejszym regulaminie stosowane wymiennie. Dalej będą się posługiwać głównie pojęciami “Sklep” lub „Serwis”.

2. Serwis Bajka-zachecajka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

3. Właścicielem Sklepu, Wykonawcą Usługi i Sprzedawcą jest: Agata Domańska, świadcząca usługi w ramach działalności nierejestrowanej, Ul. Boguckiego 5, 01-508 Warszawa, NIP: 5252145580, tel. +48 601350408, adres e-mail: moja.bajka@bajka-zachecajka.pl. Dalej będę się posługiwać terminem „Właściciel Sklepu” lub „Usługodawca” lub „Sprzedawca”.

4. Sklep, w którym można dokonać zakupu, dostępny jest pod adresem https://bajka-zachecajka.pl/sklepik-z-bajkami.

5. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument lub Kupujący – oznacza ono osobę fizyczną lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Regulamin — niniejszy dokument, regulujący sposób zawierania transakcji z Serwisem, dostępny pod adresem https://bajka-zachecajka.pl/regulamin. Jest on integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek).

9. Usługi oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Wynik wykonanej usługi objęty jest prawami autorskimi.

11. Serwis prowadzi sprzedaż usługi, polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub na dostarczeniu treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych oraz produktów fizycznych w postaci wydrukowanej książki.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (zakup przez stronę Sklepu),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Serwisu w zakładce Kontakt.

2. Aby dokonać zakupu produktu elektronicznego lub produktu fizycznego, Klient musi:

 • dodać produkt lub produkty do koszyka, dokonuje tego, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • przejść do koszyka, gdzie musi wybrać formę wysyłki (jeśli kupuje produkt fizyczny),
 • następnie przejść do płatności, klikając przycisk „Przejdź do płatności”,
 • następnie wypełnić formularz, w którym podaje swoje dane oraz dane do wysyłki, które są niezbędne do realizacji zamówienia,
 • następnie Klient musi wybrać sposób płatności;
 • następnie Klient musi zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa, bez niej nie będzie możliwe dokonanie zakupu,
 • następnie klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Może wybrać albo przelew bezpośrednio na konto bankowe, albo skorzystanie z usługi firmy do procesowania płatności.
 • następnie Klient musi kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie albo przeniesiony na stronę Operatora Płatności, gdzie będzie mógł dokonać bezpiecznej płatności, albo — jeśli wybrał przelew na konto bankowe, zostanie mu wyświetlone potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a wraz z numerem konta, na które należy dokonać płatności. Numer konta oraz instrukcje dokonania wpłaty zostaną także automatycznie wysłane na adres email Klienta, podany podczas składania zamówienia.
 • Po dokonaniu płatności i jeśli płatność ta będzie dokonana skutecznie, Klient zostanie przekierowany na Stronę z potwierdzeniem zakupu i podsumowaniem zamówienia.
 • Z chwilą wyświetlenia podsumowania zamówienia za zawartą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub umowę o dostarczenie treści w postaci wybranych produktów elektronicznych i fizycznych.

Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest uprzednie opłacenie usługi (usługa jest płatna z góry).

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia na usługę jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Nie jest możliwe złożenie zamówienia anonimowo.

5. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem (zazwyczaj) lub telefonicznie (w uzasadnionych przypadkach).

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Realizacja zamówienia (wykonanie usługi)

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy Kupującemu usługę, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub fizycznych w postaci produktów elektronicznych (Bajka Zachęcajka w wersji elektronicznej) oraz produktów fizycznych (Bajka Zachęcajka w postaci drukowanej), które można kupić w Sklepie.

2. Zawarcie umowy na wykonanie usługi jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 2 Regulaminu.

3. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zamówioną usługę w miarę swoich najlepszych możliwości.

4. Termin wykonania usługi to 3 – 5 dni roboczych w zależności od ilości zamówień. Termin liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta elementów, niezbędnych do wykonania usługi (jeśli ten przypadek zachodzi, tzn. jeśli Klient życzy sobie Bajkę Zachęcajkę wykonaną w oparciu o zdjęcia swojego dziecka) oraz wstępnej akceptacji zaproponowanego projektu bajki.

5. Usługodawca po złożeniu zamówienia przez Klienta każdorazowo kontaktuje się z nim i ustala wstępny projekt usługi oraz elementy, konieczne do wykonania usługi. Dopiero po akceptacji Klienta przystępuje do realizacji usługi.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Operatorem płatności kartami płatniczymi, BLIKiem czy portfelami elektronicznymi jest HotPay ePłatności sp. z o.o. sp. k., ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897 REGON: 366165170 KRS: 0000655383.

3. Operatorem płatności za pomocą przelewu na konto bankowe jest mBank.

4. Alternatywnym operatorem płatności, który także można wybrać na stronie zamówienia i który także oferuje możliwość opłacenia zamówienia na Usługę kartą kredytową lub debetową, jest platforma PayPal.

5. Warunkiem wykonania usługi i wydania towaru jest zapłata za Usługę (w przypadku bajki w wersji elektronicznej) lub za USługę i przesyłkę (w razie wyboru baki w wersji drukowanej).

6. W przypadku, gdy Klient wybiera płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe i płatność za zamówienie nie została dokonana w ciągu 3 dni roboczych (72 godzin) od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Serwis.

§4

Wysyłka towaru

1. Podczas zakupu Klient opłaca koszt wysyłki (jeśli dotyczy).

2. Warunkiem wykonania usługi i wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Widoczne są każdorazowo na stronie zamówienia (nie dotyczy zakupu bajki w wersji elektronicznej, wysyłanej mailowo).

4. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych. MOżliwe są dwie opcje wysyłki: za pomocą usługi automatów paczkowych lub firmy kurierskiej.

5. Dokładam wszelkich starań, by jak najszybciej wykonać Usługę i zakupiony towar wysłać jak najszybciej.

6. Jeśli wysyłka z jakiegokolwiek powodu będzie opóźniona (np. ze względu na dostawę zamówionego towaru), Klient zawsze jest o tym informowany mailowo lub telefonicznie (najczęściej mailowo).

7. Warunkiem skutecznego nadania przesyłki jest podanie pełnych prawidłowych danych adresowych przez Klienta.

§5

Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta (czyli dokonujący zakupu w celach, niezwiązanych z jego działalnością) ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy.

3. Na podstawie wspomnianej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenia usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Warunek ten Klient każdorazowo akceptuje, zaznaczając pole jednokrotnego wyboru podczas składania zamówienia. Akceptacja tego warunku jest konieczna dla zawarcia umowy z Serwisem Bajka Zachęcajka.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wysłać taką informację pocztą elektroniczną na adres email bajka.zachecajka@gmail.com. Nie jest przy tym konieczne korzystanie z żadnego określonego formularza.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności przesłać do Serwisu e-mail z opisem i zdjęciem powodu reklamacji oraz — dopiero na żądanie Serwisu — odesłać do reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. W takiej sytuacji koszt przesyłki pokrywa Serwis.

2. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Serwis.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że kluczowym do oceny zasadności reklamacji jest opis produktu (który zawiera kluczowe informacje na jego temat), a nie jego zdjęcie — ponieważ zdjęcia na stronieSklepu przedstawiają wizualizacją produktu, a nie sam produkt.

6. Wybór przewoźnika, który dostarczy przesyłkę, należy do Klienta. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest usługa transportowa wybranego przewoźnika (w tym uszkodzenie lub zniszczenie paczki) wówczas reklamacja będzie rozpatrzona z uwzględnieniem konsekwencji zapisów powszechnie dostępnych regulaminów świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Więcej informacji na ten temat można zleźć w naszej Polityce prywatności i Plików Cookies, znajdującej się pod adresem https://bajka-zachecajka.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies/

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Zezwala się natomiast na swobodne udostępnianie linków do Serwisu. W przypadku wykorzystania części lub całości samej treści tekstów, zamieszczonych w Serwisie, wymagane jest podanie ich źródła: strona bajka-zachecajka.pl

§9

Regulamin opinii

 1. W naszym sklepie wyświetlane są opinie klientów.
 2. Opinie wyświetlane są na trzy sposoby:
  a. w postaci gwiazdek (od jednej do pięciu), gdzie 5 gwiazdek oznacza najwyższe zadowolenie klienta z użytkowanego produktu, a jedna gwiazdka oznacza najniższe (brak) zadowolenie z użytkowania produktu;
  b. w postaci opinii opisowych, umieszczanych w zakładce „Opinie”, znajdującej się na karcie każdego produktu;
  c. w postaci wyciągów z opinii, które umieszczane są na karuzeli, znajdującej się u dołu niektórych wpisów blogowych oraz w postaci cytatów z opinii, umieszczanych na wykorzystywanych w celach promocyjnych stronach lądowania.
 3. Wszystkie opinie pochodzą od zweryfikowanych użytkowników. Dokładamy wszelkich starań w celu zweryfikowania opinii pod kątem ich pochodzenia od Klientów, którzy używali produktu lub go nabyli.
 4. Nie recenzujemy opinii. Udostępniam do wglądu wszystkie zamieszczone w sklepie opinie, także te, które nie są dla nas lub dla naszego produktu pochlebne, jeśli klienci takie opinie u nas zostawili.
 5. Wystawienie opinii możliwe jest na kilka sposobów:
  a. każdy zweryfikowany użytkownik, a więc osoba, która dokonała zakupu przez nasz sklep internetowy, może zostawić opinię w sklepie, przy produkcie, który zakupiła — musi się jednak do tego zalogować na swoje konto użytkownika, które uprzednio musi zostać założone. Umożliwiamy założenie konta użytkownika automatycznie, podczas zakupów, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole i podać wybrane hasło.
  b. opinię klient może nadesłać do nas za pomocą poczty email. Weryfikujemy wtedy adres email klienta z tym, który został podany w systemie podczas dokonania zakupu. Weryfikujemy także, czy opinia dotyczy produktu, który jest przypisany w systemie sklepu do danego adresu email.
  c. opinię można napisać na naszym fanpage na platformie Facebook (META) w zakładce „Recenzje”. Praktykujemy wykorzystywanie takich opinii później do umieszczenia ich na karuzeli z opiniami lub w formie cytatów na stronach lądowania, do których kierują reklamy. Opinie z platformy Facebook (META) nie są potem przez nas weryfikowane, wychodzimy z założenia, że skoro ktoś podpisuje się pod opinią swoim imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem, postępuje uczciwie i celowo.
 6. Umożliwiamy naszym klientom anonimizowanie opinii. To znaczy, że aby zostały umieszczone, nie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem ani wizerunkiem. Jeśli ktoś się na to decyduje, cieszy nas to. Ale jeśli nie, zamieszczamy opinie podpisane uzgodnionym pseudonimem lub opatrzone zdjęciem, pochodzącym ze stocków ze zdjęciami. Rozumiemy, że Klienci mogą spodziewać się delikatności i dyskrecji. Dla nas najważniejsze, że MY jesteśmy w stanie zweryfikować klienta  przed zamieszczeniem opinii.
 7. Okresowo organizujemy promocje polegające na oferowaniu niewielkiego rabatu na kolejne zakupy Klientom, którzy dokonali zakupu, w zamian za napisanie opinii (przy użyciu którejkolwiek metody z opisanych w punkcie 5). Informujemy o tym rabacie i przedstawiamy tę propozycję w mailu, podsumowującym transakcję, wysyłanym po wysyłce zamówienia. Chcemy w ten sposób zachęcić Klientów, by dzielili się z nami swoimi opiniami. Informujemy także, że rabat zostanie Klientowi przyznany niezależnie od rodzaju wystawianej opinii (klient dostanie rabat także wtedy, jeśli opinia nie będzie pozytywna).

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Dotyczy to jednak tylko Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§11

Sposób rozstrzygania sporów

1.W przypadku sporu, powstałego w wyniku zawartych umów o dostarczenie treści cyfrowych, pierwszym postępowaniem z wyboru jest postępowanie mediacyjne. Szczegóły i przebieg postępowania jest określany przez zainteresowane strony.

2. Klient (Konsument) może m.in. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, zażądać od wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, skorzystać z pomocy przynależnego ze względu na miejsce zamieszkania rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Więcej informacji na temat przebiegu takiego postępowania, dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów reklamacyjnych można zleźć pod adresem http://polubownie.uokik.gov.pl.

4. Jeśli zawiodą metody mediacyjne, wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Właściciela Sklepu.

§11

Postanowienia końcowe

1.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmieniania cen produktów w Sklepie, organizowania i odwoływania promocji oraz dodawania nowych lub usuwania starych ofert. Wszystko będzie się odbywać bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Aktualny Regulamin obowiązuje od dnia 29.07.2023.